PHẦN MỀM MÔ PHỎNG BUỒNG LÁI TÀU THỦY

Các cá nhân hay tổ chức nào cần để huấn luyện sinh viên hay thuyền viên vui lòng liên hệ với minh để có phần mềm nhé:

Số điện thoại: 0918.653.899 or 0906315981 gặp Mr Quốc

Email: sgquoc.duytan@gmail.com or maritimehtq.wordpress@gmail.com

Skype:sgquoc

Đăng tải tại HỆ ĐỘNG LỰC TÀU THỦY | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

PHẦN MỀM MÔ PHỎNG HỆ ĐỘNG LỰC MÁY MC90-V ĐIỀU KHIỂN TRỰC TIẾP TRÊN MÁY TÍNH

Đây là phần mềm mô phỏng mà trường Đại Học Giao Thông Vận Tải TP HCM đưa vào giảng dạy trong bộ môn mô phỏng hệ động lực.

Các cá nhân hay tổ chức nào cần để huấn luyện sinh viên hay thuyền viên vui lòng liên hệ với minh để có phần mềm nhé:

Số điện thoại: 0918.653.899 or 0906315981 gặp Mr Quốc

Email: sgquoc.duytan@gmail.com or maritimehtq.wordpress@gmail.com

Skype:sgquoc


a5ed95a2e883a4771361dadf27109e2636758436680a3a643573810086855f8f828f90e0e382a8b37104888d36b6885127f42a00830f9e3058a976df9dc510e9

Tiếp tục đọc

Đăng tải tại HỆ ĐỘNG LỰC TÀU THỦY | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

PHẦN MỀM MÔ PHỎNG HỆ THỐNG NHIÊN LIỆU HFO VÀ DO ĐIỀU KHIỂN TRỰC TIẾP TRÊN MÁY TÍNH

Phần mềm là toàn bộ hệ thống nhiên liệu FO và DO có thể chuyển van chạy FO hoặc DO cho động cơ chính. ngoài ra còn điều chỉnh độ nhớt, tùy theo thời tiết. phần mềm bao gồm 2 kết dầu DO , HFO, hai bơm cấp, …. đặc biệt các bạn có thể thấy hệ thống ở 5 góc độ khác nhau. khi bạn gõ vào các vị trí trên sơ đồ thì lập tức sẽ chuyển đến vị trí trên hệ thống để các bạn có thể mở van và đóng van … theo dõi video phía dưới

Để có phần mềm này các bạn liên hệ với mình:

Hãy liên hệ với mình:

Số điện thoại: 0918.653.899 or 01687623345 gặp Mr Quốc

Email: sgquoc.duytan@gmail.com or maritimehtq.wordpress@gmail.com

Skype:sgquoc

Liên hệ trực tiếp để lấy phần mềm nhé.

có nhiều bạn sau khi mình đưa đĩa không cài được và mất nhiều thời gian để chỉ  thì bây giờ mình có thể cài đặt trực tiếp trên máy tính của bạn với điều kiện các bạn hãy dùng Teamview.
Phần mềm teamview download tại đây:http://www.teamviewer.com/vi/download/windows.aspx
Tiếp tục đọc

Đăng tải tại HỆ THỐNG PHỤ, HỆ ĐỘNG LỰC TÀU THỦY, MÁY CHÍNH, PHẦN MỀM MÔ PHỎNG | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

PHẦN MỀM MÔ PHỎNG ĐỘNG CƠ TRUNG TỐC ĐIỀU KHIỂN TRỰC TIẾP TRÊN MÁY TÍNH

PHẦN MỀM MÔ PHỎNG ĐỘNG CƠ TRUNG TỐC ĐIỀU KHIỂN TRỰC TIẾP TRÊN MÁY TÍNH

Chạy được trên win7
Language: english
Description: General description and application
The UNITEST MS Engine Room Simulator has been based on typical solutions, being presently used in medium-sized engine rooms (two four-stroke type main engines with reduction gear and CPP – controllable pitch propeller).
This simulator is designated for training students of maritime academies as well as for different types of marine vocational training centres. The simulator has universal features and may be used both for training merchant and navy fleet crew.
The main purpose of the simulator is the practical preparation of the trainee for engine room operation, and more particularly:
– familiarization with the basic engine room installation (compressed air system, fresh and sea water cooling system, lubricating and fuel oil system, gear and CPP hydraulic system);
– acknowledgment with main engines and auxiliary equipment starting procedure;
– propulsion system manoeuvring (main engines – reduction gear – CPP).

Hãy liên hệ với mình:

Số điện thoại: 0918.653.899 or 0906.315.981 gặp Mr Quốc

Email: sgquoc.duytan@gmail.com or maritimehtq.wordpress@gmail.com

Skype:sgquoc

Liên hệ trực tiếp để lấy phần mềm nhé.

có nhiều bạn sau khi mình đưa đĩa không cài được và mất nhiều thời gian để chỉ  thì bây giờ mình có thể cài đặt trực tiếp trên máy tính của bạn với điều kiện các bạn hãy dùng Teamview.
Phần mềm teamview download tại đây:http://www.teamviewer.com/vi/download/windows.aspx

Liên hệ trực tiếp để lấy phần mềm nhé.

có nhiều bạn sau khi mình đưa đĩa không cài được và mất nhiều thời gian để chỉ  thì bây giờ mình có thể cài đặt trực tiếp trên máy tính của bạn với điều kiện các bạn hãy dùng Teamview.
Phần mềm teamview download tại đây:http://www.teamviewer.com/vi/download/windows.aspx


Medium Speed Engine Simulator v.2.2.0.44 [2001] :: Marine Torrent Tracker

Đăng tải tại MÁY CHÍNH, MÁY ĐÈN, NỒI HƠI TÀU THỦY, PHẦN MỀM MÔ PHỎNG | Bạn nghĩ gì về bài viết này?