Đề Cương ôn thi môn Khai Thác

CÂU HỎI ÔN THI  MÔN KHAI THÁC


 

1. Sự phối hợp công tác giữa động cơ Diesel và chân vịt tàu thủy, biểu diễn  trên đồ thị  đặc tính  ( N- n )

2. Phạm vi hoạt động của động cơ Diesel lai chân vịt định bước. Trình bày khả năng mở rộng phạm vi công tác khi  sử dụng nhiều động cơ lai một chân vịt .

3. Phạm vi hoạt động của động cơ Diesel lai chân vịt định bước. Trình bày khả năng mở rộng phạm vi công tác khi  sử dụng chân vịt biến bước .

4. Trình bày các phương pháp xây dựng đồ thị đặc tính tiêu hao nhiên liệu hệ động lực lai chân vịt định bước. Phương pháp xây dựng bằng thí nghiệm trên tàu.

5. Phương pháp xác định thông số công tác hợp lý của hệ động lực trong trường hợp chiều chìm của tàu thay đổi.

6. Phương pháp xác định thông số công tác hợp lý của hệ động lực để đưa tàu về bến an toàn khi lượng nhiên liệu dự trữ trên tàu có hạn.

7. Phương pháp xác định thông số công tác hợp lý của hệ động lực khi điều kiện hành hải thay đổi (điều kiện sóng gió).

8. Trình bày chế độ công tác của hệ động lực khi động cơ chính phải ngừng làm việc một hoặc vài xy lanh.

9. Trình bày hoạt động của hệ động lực động cơ Diesel khi có máy phát điện đồng trục làm việc.

10.Trình bày hoạt động của hệ động lực động cơ Diesel trong trường hợp  tua bin tăng áp   động cơ chính bị sự cố.

11. Trình bày hoạt động của hệ động lực  ở chế độ tăng tốc độ tàu. Các thông số công tác của động cơ thay đổi như thế nào.

12. Trình bày hoạt động của hệ động lực  ở chế độ giảm tốc độ tàu. Các thông số công tác của động cơ thay đổi như thế nào.

13. Các phương pháp hãm động cơ. Trình bày phương pháp hãm động cơ bằng gió nén , những lưu ý khi hệ động lực làm việc ở chế độ này.

14. Trình bày hoạt động của hệ động lực  ở chế độ thay đổi chiều chuyển động của tàu. Các thông số công tác của động cơ thay đổi như thế nào.

15. Các yêu cầu khi đưa động cơ chính vào khai thác. Hoạt động của hệ động lực ở chế độ khởi động.

16. Trình bày ảnh hưởng của điều kiện khí hậu tới sự làm việc của động cơ. Nêu các biện pháp trong khai thác nhằm hạn chế sự ảnh hưởng này.

17. Phương trình cân bằng nhiệt của động cơ Diesel tàu thủy. Nêu ý nghĩa và giải thích các thành phần trong phương trình.

18. Tổn thất nhiệt cho khí xả, phương pháp tận dụng nguồn nhiệt này. Những chú ý khi khai thác các thiết bị sử dụng nhiệt khí thải.

19. Tổn thất nhiệt cho nước làm mát , phương pháp tận dụng nguồn nhiệt này. Trình bày thiết bị chưng cất nước ngọt sử dụng nhiệt nước làm mát ( thuyết minh trên bản vẽ)

20. Phương trình cân bằng năng lượng hệ động lực tàu thủy. Nêu xu hướng hòan thiện hệ động lực tàu thủy hiện nay.

21. Trình bày ảnh hưởng của sức cản  nạp – xả tới chế độ hoạt động của động cơ. Nêu một số biện pháp hạn chế ảnh hưởng đó trong khai thác.

22. Anh hưởng của chế độ nhiệt nước làm mát tới sự làm việc của động cơ. Chất lượng nước làm mát ảnh hưởng tới động cơ như thế nào.

23. Tại sao người ta muốn khai thác với nhiệt độ nước làm mát cao. Phân tích các ưu điểm do tăng nhiệt độ nước làm mát.

24. Đặc điểm của vi khí hậu buồng máy tàu thủy nơi động cơ Diesel làm việc. Để hạn chế ảnh hưởng của điều kiện khí hậu tới hoạt động của động cơ cần có những biện pháp gì.

25. Đặc tính tốc độ là gì . Trình bày đặc tính tốc độ khi lượng nhiên liệu cung cấp cho chu trình thay đổi  ( đặc tính chân vịt ).

26. Đặc tính tốc độ là gì . Trình bày đặc tính tốc độ khi lượng nhiên liệu cung cấp cho chu trình không  thay đổi  ( đặc tính ngoài động cơ ).

27. Các phương pháp đánh giá trạng thái làm việc của động cơ .Trình bày phương pháp đánh giá trạng thái làm việc của động cơ thông qua đồ thức công chỉ thi.

28. Các phương pháp đánh giá trạng thái làm việc của động cơ . Trình bày phương pháp đánh giá qua thiết bị thử khói.

29. Phương pháp đánh giá trạng thái làm việc của động cơ thông qua đồ thức khai triển

cho một số ví dụ về đồ thức khai triển và phân tích .

30. Trình bày các chỉ tiêu đánh giá chế độ làm việc của động cơ chính tàu thủy.

31. Các chỉ tiêu về kinh tế và năng lượng của động cơ. Những biện pháp nhằm nâng cao tính kinh tế của động cơ.

32. Các yếu tố ảnh hưởng tới công suất của động cơ Diesel tàu thủy. Các phương pháp xác định công suất của động cơ chính.

33. Các yêu tố ảnh hưởng tới chi phí nhiên liệu. Nêu một số biện pháp nhằm giảm chi phí nhiên liệu trong khai thác.

34. Các yếu tố ảnh hưởng tới quá trình khai thác động cơ. Các biện pháp áp dụng nhằm năng cao tính an toàn kinh tế trong khai thác.

35. Thế nào là chế độ khai thác tối ưu của động cơ chính tàu thủy. Cơ sở chung để lựa chọn chế độ khai thác tối ưu.

36. Nhiên liệu sử dụng trên tàu thuỷ hiện nay. Những chú ý cơ bản khi vận hành động cơ đang làm việc đối với hệ thống nhiên liệu.

37. Dầu bôi trơn sử dụng trên tàu thuỷ hiện nay. Những chú ý cơ bản khi vận hành động cơ đang làm việc đối với hệ thống bôi trơn.

38. Nước làm mát sử dụng trên tàu thuỷ hiện nay. Những chú ý cơ bản khi vận hành động cơ đang làm việc đối với hệ thống làm mát.

Bài này đã được đăng trong HỆ ĐỘNG LỰC TÀU THỦY. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

One Response to Đề Cương ôn thi môn Khai Thác

  1. cho em xin bài trả lời môn khai thác hệ động lực diesel tàu thủy trong đề cương ôn thi tốt nghiệp

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s